Slovník

Tkáň – Tělní tkáně jsou tvořeny skupinami buněk, které mají konkrétní úlohu, například chrání tělo před infekcí, zabezpečují pohyb nebo uskladňují tuk.

Kolagen – Přirozený protein (bílkovina), který se nachází ve většině tělních tkání, jako jsou šlachy, vazy a kůže, které zajišťují pevnost, elasticitu a flexibilitu.

Diabetes – Neboli cukrovka, je dlouhodobý stav způsobený vysokou hladinou glukózy (krevního cukru) v krvi.

Vazivový pruh – Když kůže vypadá, jako by byla pod vnitřním tahem.

Vznik jamek – Malé, ale hluboké jamky v kůži, které jsou dalším příznakem Dupuytrenovy choroby. Jsou způsobeny kontrakcí vláken pojivové tkáně.

Celková anestezie – Druh anestezie (léky navozená ztráta citlivosti). Používá se pro znecitlivění při chirurgickém zákroku. Celkové anestetikum způsobuje ztrátu vědomí, tudíž je možné vykonat chirurgický zákrok bez bolesti a stresu.

Lokální anestetikum – Typ léku tlumící bolest, který se používá během některých chirurgických zákroků na znecitlivění oblasti těla, na které se zákrok vykonává.

Kožní štěp – Zdravá kůže z jiné části těla se odebere a přenese se na ránu na ruce.

Vazy – Pevné pruhy měkké, bílé a pružné tkáně.

Antikonvulziva – Používají se k léčbě záchvatů u lidí s epilepsií.

Fasciektomie – Jedna z možností léčby Dupuytrenovy kontraktury, kdy se pojivová tkáň způsobující tuto kontrakturu úplně odstraní (obvykle při pokročilejších anebo vracejících se kontrakturách).

Fasciotomie – Jedna z možností léčby Dupuytrenovy kontraktury, kdy se pojivová tkáň způsobující tuto kontrakturu úplně přeřízne, aby se uvolnilo napětí (obvykle při lehkých formách kontraktur nebo jako příprava před provedením fasciektomie).

Kolagenáza clostridium histolyticum – Nechirurgická léčba, kdy se přímo do vazivového pruhu, který způsobuje kontrakturu, podávají injekčně enzymy. Tyto enzymy rozpouští kolagen a přerušují pruh.

Radiační léčba – Všeobecný pojem, který označuje jakoukoli energii, která se šíří prostorem buď jako vlna nebo v podobě částice. Při radiační léčbě se postižená ruka umístí pod RTG nebo pod elektronový paprsek a na postižené místo na dlani se aplikuje záření. Aplikaci je nutné opakovat několik po sobě jdoucích dní.

Dlaha – Plastová nebo dřevěná pomůcka, která se používá k imobilizaci prstu. Při Dupuytrenově kontraktuře se dlaha může použít po chirurgické i nechirurgické léčbě k doléčení prstu.

Steroidy – Léčba na bázi syntetických hormonů.

Metakarpofalangeální klouby – Klouby mezi záprstními kostmi a prvními články prstů.

 

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96