Podmínky používání

Tato webová stránka byla vytvořena společností Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (v textu i jako „Sobi“). Společnost Sobi nabízí tuto webovou stránku včetně informací a materiálů dostupných na této stránce pod podmínkou, že vy jako uživatel přijmete tyto Podmínky používání. Přístupem k této webové stránce nebo jejím používáním potvrzujete, že jste si přečetl tyto Podmínky používání, porozuměl jim a souhlasíte s nimi.
 
Zřeknutí se odpovědnosti
Informace a materiály na této webové stránce jsou poskytovány jen pro všeobecné informace. Jakékoliv lékařské informace slouží jen k informačním účelům a neslouží jako náhrada rady lékaře nebo jiných odborných zdravotnických pracovníků. Přestože společnost Sobi vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby zajistila přesnost, úplnost a aktuálnost informací a materiálů na této webové stránce, neposkytuje žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani implicitní) týkající se přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti informací. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přebíráte plnou odpovědnost za používání této webové stránky. Společnost Sobi se v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jiné zvláštní škody, ztráty nebo zranění vyplývající z používání, nemožnosti používání nebo spoléhání se na jakoukoliv takovou informaci nebo materiály. Společnost Sobi může kdykoliv a bez předcházejícího upozornění změnit informace a materiály uvedené na této webové stránce.
 
Hypertextové odkazy
Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné nezávislé internetové stránky spravované třetími stranami, nad nimiž Sobi nemá žádnou kontrolu. Jakékoliv odkazy jsou poskytovány výlučně jako služba našim návštěvníkům a společnost Sobi nemá žádnou odpovědnost za obsah takovýchto webových stránek třetích stran. Propojení a návštěvy jiných webových stránek prostřednictvím webové stránky společnosti Sobi je tedy plně na vaše vlastní riziko.
 
Autorská práva
Všecek obsah na této webové stránce (včetně, bez omezení, textu, fotografií a grafů) je chráněn autorskými právy a je výhradním vlastnictvím společnosti Sobi nebo jejích poskytovatelů licencí. Přístup k informacím a materiálům, jejich kopírování a stahování jsou možné jen pro vaše nekomerční použití. Jakékoliv jiné použití, včetně, ale ne výhradně, reprodukce, úpravy, distribuce, převodu nebo prodeje, udělování licencí nebo zveřejnění jakýchkoliv informací nebo materiálů z této webové stránky v jejich celku nebo částečně, je výslovně zakázáno.
 
Ochranné známky
Všechny ochranné známky, loga a uspořádání objektů na webové stránce jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky a výhradní majetek společnosti Sobi, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných třetích stran. Je zakázáno používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakékoliv ochranné známky, loga a uspořádání objektů v jakékoliv formě bez předcházejícího písemného souhlasu vlastníka.
 
 
Cookies
Tato webová stránka používá cookies, které umožňují společnosti Sobi shromažďovat informace o používání webových stránek uživatelem. Cookies jsou malé složky informací uložené v paměti prohlížeče uživatele. Společnost Sobi nepoužívá cookies k žádným jiným účelům, než jsou ty, které jsou uvedeny v části Použití cookies. Přečtěte si více o našem Použití cookies na této webové stránce.

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96