Slovník

Tkáň – Tělní tkáně jsou tvořeny skupinami buněk, které mají konkrétní úlohu, například chrání tělo před infekcí, zabezpečují pohyb nebo uskladňují tuk.

Kolagen – Přirozený protein (bílkovina), který se nachází ve většině tělních tkání, jako jsou šlachy, vazy a kůže, které zajišťují pevnost, elasticitu a flexibilitu.

Diabetes – Neboli cukrovka, je dlouhodobý stav způsobený vysokou hladinou glukózy (krevního cukru) v krvi.

Vazivový pruh – Když kůže vypadá, jako by byla pod vnitřním tahem.

Vznik jamek – Malé, ale hluboké jamky v kůži, které jsou dalším příznakem Dupuytrenovy choroby. Jsou způsobeny kontrakcí vláken pojivové tkáně.

Celková anestezie – Druh anestezie (léky navozená ztráta citlivosti). Používá se pro znecitlivění při chirurgickém zákroku. Celkové anestetikum způsobuje ztrátu vědomí, tudíž je možné vykonat chirurgický zákrok bez bolesti a stresu.

Lokální anestetikum – Typ léku tlumící bolest, který se používá během některých chirurgických zákroků na znecitlivění oblasti těla, na které se zákrok vykonává.

Kožní štěp – Zdravá kůže z jiné části těla se odebere a přenese se na ránu na ruce.

Vazy – Pevné pruhy měkké, bílé a pružné tkáně.

Antikonvulziva – Používají se k léčbě záchvatů u lidí s epilepsií.

Fasciektomie – Jedna z možností léčby Dupuytrenovy kontraktury, kdy se pojivová tkáň způsobující tuto kontrakturu úplně odstraní (obvykle při pokročilejších anebo vracejících se kontrakturách).

Fasciotomie – Jedna z možností léčby Dupuytrenovy kontraktury, kdy se pojivová tkáň způsobující tuto kontrakturu úplně přeřízne, aby se uvolnilo napětí (obvykle při lehkých formách kontraktur nebo jako příprava před provedením fasciektomie).

Kolagenáza clostridium histolyticum – Nechirurgická léčba, kdy se přímo do vazivového pruhu, který způsobuje kontrakturu, podávají injekčně enzymy. Tyto enzymy rozpouští kolagen a přerušují pruh.

Radiační léčba – Všeobecný pojem, který označuje jakoukoli energii, která se šíří prostorem buď jako vlna nebo v podobě částice. Při radiační léčbě se postižená ruka umístí pod RTG nebo pod elektronový paprsek a na postižené místo na dlani se aplikuje záření. Aplikaci je nutné opakovat několik po sobě jdoucích dní.

Dlaha – Plastová nebo dřevěná pomůcka, která se používá k imobilizaci prstu. Při Dupuytrenově kontraktuře se dlaha může použít po chirurgické i nechirurgické léčbě k doléčení prstu.

Steroidy – Léčba na bázi syntetických hormonů.

Metakarpofalangeální klouby – Klouby mezi záprstními kostmi a prvními články prstů.