PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Tato webová stránka má ryze informativní a vzdělávací charakter. Protože nepřináší odpověď na všechny otázky, které mohou být v souvislosti s chorobou položeny, nemůže nahradit osobní konzultaci a důkladné vyšetření lékařem, farmaceutem ani jiným zdravotníkem. Webová stránka podává přesné a autentické informace, ale nenese odpovědnost za jejich aktuálnost, platnost a úplnost. Správce webových stránek si vyhrazuje právo měnit jejich obsah, a to kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení. Informace uvedené na webových stránkách nemohou být považovány za závazné.
Zpět na stránku